Галерея
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

 (закупівля UA-2021-01-15-000784-c)

Замовник : Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат

Код за ЄДРПОУ: 03189191

Найменування предмета закупівлі : Розподіл електричної енергії (за кодом ДК 21:2015: 65310000-9 Розподіл електричної енергії)

Вид процедури: Переговорна процедура(скорочена)

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”:Відсутність конкуренції з технічних причин

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-15-000784-c

Очікувана вартість: 615 601.80 грн

Обгрунтування очікуваної вартості закупівлі:  Виходячи з очікуваного обсягу споживання електричної енергії на 2021 рік для потреб Ліщинівського психоневрологічного будинку-інтернату  в розмірі 550 000 кВт*год та тарифу на розподіл електричної енергії, затвердженого для АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО” на 2021 рік, що затверджений постановою НКРЕКП від 09.12.2020 № 2356 для 2 класу напруги становить 1,1193 грн./кВт*год( без ПДВ), розмір бюджетних призначень для  отримання бюджетних асигнувань  для  закупівлі  розподілу  електричної  енергії  на  2021  рік  становить : 615 601,80грн.

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», розподіл електричної енергії - це діяльність із транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу, крім постачання електричної енергії. Послуги з розподілу електричної енергії надають оператори систем розподілу (суб’єкти природних монополій) за тарифами, які встановлюються НКРЕКП. Відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 р. № 1470) територія провадження діяльності оператора системи розподілу визначається за місцем розташування об’єктів електроенергетики, призначених для розподілу електричної енергії, що перебувають у власності ліцензіата, та до яких приєднані електричні мережі споживачів. Згідно пункту 2.1.2 ПРРЕЕ, оператор системи зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи. Правовідносини, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії між суб’єктами ринку електричної енергії (ліцензіатами з виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії) та споживачами електричної енергії, регламентуються Законом України «Про ринок електричної енергії» та Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 (надалі – ПРРЕЕ). Пунктом 4.33. ПРРЕЕ передбачено, що споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що належать оператору системи, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії (плата за послуги, які оператор системи передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки) на поточний рахунок оператора системи відповідно до умов договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, який може бути додатком до договору споживача про розподіл електричної енергії. Станом на сьогоднішній день, об’єкт (електроустановки) Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат (приєднані до електричної мережі) АТ"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".

 Керуючись пунктом 2 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі»: - «Придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 та 2 частини першої статті 3, здійснюється без застосування порядку проведення спрощених закупівель, у разі: - якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин. Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин на території Полтавської  області договір на закупівлю послуг з розподілу електричної енергії може бути укладений лише з одним постачальником, а саме – «АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"»., так як він включений до Зведеного переліку суб’єктів природних монополій на товарному ринку розподілу електричної енергії на території  Полтавської області , а також частково територія Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей(Пооб’єктний перелік системи розподілу електричної енергії ) відповідно до постанови НКРЕКП ВІД 16.11.2018 № 1442 .